پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمانشاه

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۲۷ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

کرمانشاه

نیمه ابری
رطوبت: 35%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۳ عصر
۰۲ خرداد ۱۳۹۸
21°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۰۴:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter