پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمانشاه

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

کرمانشاه

آفتابی
رطوبت: 16%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۵۵ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
23°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰ ۷°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۳°
ابری
جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۴°
۰۶:۳۰ ۲°
نیم ابری و بارانی
۱۲:۳۰ ۹°
بارش باران
۱۸:۳۰ ۳°
نیمه ابری
شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۴°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۶°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۳°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۳°
ابری
۱۵:۳۰ ۹°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۵°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران