پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمان

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۴ کیلومتر در ساعت

کرمان

آفتابی
رطوبت: 53%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۵۵ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰ ۲°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳°
آسمان صاف
شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۰°
ابری
۱۲:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۷°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۰°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۳°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۹°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۴°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۹°
آسمان صاف
جمعه, ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۶°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۷°
ابری
۱۵:۳۰ ۱۳°
باران آرام
۲۱:۳۰ ۶°
نیمه ابری
شنبه, ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۸°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter