پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمان

کمینه دما

۱۴ °

بیشینه دما

۳۲ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

کرمان

صاف
رطوبت: 66%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۲۲ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter