پیش بینی وضعیت آب و هوای جویبار

کمینه دما

۱۷ °

بیشینه دما

۲۱ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

جویبار

پوشیده از ابر
رطوبت: 88%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۲۸ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
22°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۳°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۳°
باران آرام
۲۱:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
بارانی
۰۹:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
۲۱:۳۰ ۱۸°
باران رگبار
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
بارش باران
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter