پیش بینی وضعیت آب و هوای جویبار

کمینه دما

۲۴ °

بیشینه دما

۳۳ °

سرعت باد

۴ کیلومتر در ساعت

جویبار

نیمه ابری
رطوبت: 94%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۱۶ عصر
۲۵ تیر ۱۳۹۸
25°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۳۰°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۳۰°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۸°
ابری
شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
بارانی
۱۰:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۳۲°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۲°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۹°
ابری
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
بارانی
۱۰:۳۰ ۲۹°
ابری
۱۶:۳۰ ۳۰°
ابری
۲۲:۳۰ ۲۷°
ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter