پیش بینی وضعیت آب و هوای همدان

کمینه دما

۱۰ °

بیشینه دما

۲۷ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

همدان

صاف
رطوبت: 37%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۷ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
11°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter