پیش بینی وضعیت آب و هوای همدان

کمینه دما

۱۱ °

بیشینه دما

۲۲ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

همدان

صاف
رطوبت: 40%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۴۷ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
11°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰ -۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ -۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۶°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ -۳°
نیمه ابری
شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱°
ابری
۰۶:۳۰ ۰°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۳°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ -۱°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ -۶°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ -۴°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ -۱°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۱°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ -۳°
نیمه ابری
دوشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۵°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ -۱°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ -۳°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۳°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۷°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۶°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۹°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۳°
ابری
پنج شنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۶°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۱۰°
ابری
۲۱:۳۰ ۵°
بارانی
جمعه, ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۴°
ابری
۰۹:۳۰ ۴°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۷°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۲°
آسمان صاف
شنبه, ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۶°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۹°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter