پیش بینی وضعیت آب و هوای اصفهان

کمینه دما

۱۲ °

بیشینه دما

۱۴ °

سرعت باد

۱۳ کیلومتر در ساعت

اصفهان

پوشیده از ابر
رطوبت: 82%
طلوع آفتاب: ۰۵:۱۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۴۵ عصر
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
12°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۱۱°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۹°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
ابری
۱۰:۳۰ ۱۶°
ابری
۱۶:۳۰ ۱۴°
نیم ابری و بارانی
۲۲:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۳°
ابری
۱۰:۳۰ ۲۲°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter