پیش بینی وضعیت آب و هوای بوشهر

کمینه دما

۲۲ °

بیشینه دما

۲۴ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

بوشهر

آفتابی
رطوبت: 49%
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۰ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۹ عصر
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
21°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۷:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۳°
ابری
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
ابری
۱۰:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
جمعه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter