پیش بینی وضعیت آب و هوای بوشهر

کمینه دما

۳۰ °

بیشینه دما

۳۵ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

بوشهر

آفتابی
رطوبت: 63%
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۰۶ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
35°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter