پیش بینی وضعیت آب و هوای بوشهر

کمینه دما

۲۵ °

بیشینه دما

۳۳ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

بوشهر

غبار آلود
رطوبت: 84%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۴۲ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
ابری
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
دوشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۲۱°
بارش باران
جمعه, ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۱۸°
بارش باران
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter