پیش بینی وضعیت آب و هوای بوشهر

کمینه دما

۲۲ °

بیشینه دما

۲۴ °

سرعت باد

۳۰ کیلومتر در ساعت

بوشهر

صاف
رطوبت: 50%
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۸ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
22°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
ابری
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۴°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter