پیش بینی وضعیت آب و هوای بیرجند

کمینه دما

۱۷ °

بیشینه دما

۲۷ °

سرعت باد

۳۰ کیلومتر در ساعت

بیرجند

آفتابی
رطوبت: 6%
طلوع آفتاب: ۰۵:۲۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۴۶ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter