پیش بینی وضعیت آب و هوای بیرجند

کمینه دما

۱۹ °

بیشینه دما

۳۰ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

بیرجند

آفتابی
رطوبت: 6%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۹ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۳۳ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
35°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter