پیش بینی وضعیت آب و هوای اهواز

کمینه دما

۳۳ °

بیشینه دما

۵۰ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

اهواز

آفتابی
رطوبت: 13%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۳ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
46°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۸°
آسمان صاف
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۸°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter