پیش بینی وضعیت آب و هوای اهواز

کمینه دما

۳۱ °

بیشینه دما

۴۶ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

اهواز

آفتابی
رطوبت: 8%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۵ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
44°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter