پیش بینی وضعیت آب و هوای آبادان

کمینه دما

۳۵ °

بیشینه دما

۵۱ °

سرعت باد

۲۶ کیلومتر در ساعت

آبادان

آفتابی
رطوبت: 22%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۳ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
43°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۴۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۹°
آسمان صاف
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۸°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter