پیش بینی وضعیت آب و هوای آبادان

کمینه دما

۲۶ °

بیشینه دما

۴۴ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

آبادان

آفتابی
رطوبت: 20%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۵۱ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
40°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۵°
ابری
شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۲°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۴°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱۲°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۳°
بارش باران
۲۱:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
جمعه, ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
بارش باران
۰۹:۳۰ ۱۹°
نیم ابری و بارانی
۱۵:۳۰ ۲۰°
نیم ابری و بارانی
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter