پیش بینی وضعیت آب و هوای آبادان

کمینه دما

۳۲ °

بیشینه دما

۴۵ °

سرعت باد

۳۰ کیلومتر در ساعت

آبادان

آفتابی
رطوبت: 8%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۷ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
43°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۴۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter