پیش بینی وضعیت آب و هوای یزد

کمینه دما

۲۷ °

بیشینه دما

۳۷ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

یزد

نیمه ابری
رطوبت: 9%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۰۱ عصر
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
39°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۴۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter