پیش بینی وضعیت آب و هوای یزد

کمینه دما

۱۴ °

بیشینه دما

۲۲ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

یزد

آفتابی
رطوبت: 23%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۲۸ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
16°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۴°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter