پیش بینی وضعیت آب و هوای یزد

کمینه دما

۲۲ °

بیشینه دما

۳۶ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

یزد

صاف
رطوبت: 18%
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۵۳ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
25°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter