پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

کمینه دما

۶ °

بیشینه دما

۱۳ °

سرعت باد

۲۶ کیلومتر در ساعت

تهران

نیمه ابری
رطوبت: 40%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۴۵ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۲°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۵°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۱۳°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۹°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۱°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۹°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۱۸°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۳°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter