پیش بینی وضعیت آب و هوای تهران

کمینه دما

۲۶ °

بیشینه دما

۳۶ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

تهران

نیمه ابری
رطوبت: 14%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۱ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۵ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
33°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter