پیش بینی وضعیت آب و هوای صومعه سرا

کمینه دما

۲۵ °

بیشینه دما

۳۱ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

صومعه سرا

نیمه ابری
رطوبت: 55%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۳۶ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
31°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۰°
بارانی
۱۶:۳۰ ۲۸°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۲۴°
باران رگبار
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
باران رگبار
۱۰:۳۰ ۲۱°
باران رگبار
۱۶:۳۰ ۲۱°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
نیم ابری و بارانی
۱۰:۳۰ ۲۷°
بارانی
۱۶:۳۰ ۲۷°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۲۴°
باران رگبار

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter