پیش بینی وضعیت آب و هوای صومعه سرا

کمینه دما

۲۴ °

بیشینه دما

۳۲ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

صومعه سرا

آفتابی
رطوبت: 52%
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۷ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۳ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
29°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۸°
بارانی
۱۸:۳۰ ۲۳°
باران رگبار
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۰۳:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۱۸°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۱۷°
بارانی
۲۱:۳۰ ۱۶°
بارانی
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
بارش باران
۰۹:۳۰ ۱۹°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۱°
بارش باران
۲۱:۳۰ ۱۹°
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
بارانی
۰۹:۳۰ ۲۱°
بارانی
۱۵:۳۰ ۲۱°
بارانی
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۲°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۴°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۱°
بارانی
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
بارش باران
۰۹:۳۰ ۲۳°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۵°
بارش باران
۲۱:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
ابری
۰۹:۳۰ ۲۳°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۱°
نیم ابری و بارانی

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter