پیش بینی وضعیت آب و هوای سبزوار

کمینه دما

۲۰ °

بیشینه دما

۳۷ °

سرعت باد

۳۰ کیلومتر در ساعت

سبزوار

آفتابی
رطوبت: 19%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۵ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۴۰ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
31°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter