پیش بینی وضعیت آب و هوای سبزوار

کمینه دما

۱۴ °

بیشینه دما

۲۷ °

سرعت باد

۹ کیلومتر در ساعت

سبزوار

نیمه ابری
رطوبت: 36%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۱۰ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
14.8°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰ ۳°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱°
ابری
۱۲:۳۰ ۶°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۴°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ -۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ -۲°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۶°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ -۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ -۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۹°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۴°
نیمه ابری
جمعه, ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۸°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۱۲°
ابری
۲۱:۳۰ ۸°
باران آرام
شنبه, ۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۵°
بارانی
۰۹:۳۰ ۶°
باران آرام
۱۵:۳۰ ۷°
ابری
۲۱:۳۰ ۵°
ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter