پیش بینی وضعیت آب و هوای ارومیه

کمینه دما

۱۳ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

ارومیه

آفتابی
رطوبت: 32%
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۱ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
27°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter