پیش بینی وضعیت آب و هوای ارومیه

کمینه دما

°

بیشینه دما

۷ °

سرعت باد

۴ کیلومتر در ساعت

ارومیه

نیمه ابری
رطوبت: 65%
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۱۳ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ -۱°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ -۲°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۷°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ -۱°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۹°
نیم ابری و بارانی
۱۸:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
۰۴:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۴°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۰°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۶°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۹°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۳°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter