پیش بینی وضعیت آب و هوای ارومیه

کمینه دما

۲۰ °

بیشینه دما

۳۰ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

ارومیه

نیمه ابری
رطوبت: 31%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۵۵ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
29°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter