پیش بینی وضعیت آب و هوای میمه

کمینه دما

۳۶ °

بیشینه دما

۴۷ °

سرعت باد

۱۰ کیلومتر در ساعت

میمه

آفتابی
رطوبت: 6%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۳۳ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
41.8°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter