پیش بینی وضعیت آب و هوای میمه

کمینه دما

۲۸ °

بیشینه دما

۴۱ °

سرعت باد

۸ کیلومتر در ساعت

میمه

آفتابی
رطوبت: 3%
طلوع آفتاب: ۰۷:۰۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۲۲ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
39.4°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter