پیش بینی وضعیت آب و هوای مراغه

کمینه دما

۱۷ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

مراغه

نیمه ابری
رطوبت: 23%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۴۹ عصر
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
29°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter