پیش بینی وضعیت آب و هوای مراغه

کمینه دما

۱۵ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

مراغه

صاف
رطوبت: 34%
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۱ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۲۶ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
17°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter