پیش بینی وضعیت آب و هوای کیش

کمینه دما

۲۱ °

بیشینه دما

۲۶ °

سرعت باد

۳۳ کیلومتر در ساعت

کیش

نیمه ابری
رطوبت: 61%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۵ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۵۹ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
24°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۳°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter