پیش بینی وضعیت آب و هوای خوی

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۲ کیلومتر در ساعت

خوی

صاف
رطوبت: 42%
طلوع آفتاب: ۰۷:۱۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۲ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
19.5°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter