پیش بینی وضعیت آب و هوای خوی

کمینه دما

۱ °

بیشینه دما

۱۰ °

سرعت باد

۴ کیلومتر در ساعت

خوی

نیمه ابری
رطوبت: 35%
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۱۵ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۶°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۴°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۳°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۸°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۹°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۸°
ابری
۱۰:۳۰ ۱۴°
ابری
۱۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۱°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۵°
بارانی
۱۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۳°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter