پیش بینی وضعیت آب و هوای خوی

کمینه دما

۱۹ °

بیشینه دما

۲۹ °

سرعت باد

۱۶ کیلومتر در ساعت

خوی

آفتابی
رطوبت: 22%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۵۷ عصر
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
28.9°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
شنبه, ۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter