پیش بینی وضعیت آب و هوای فومن

کمینه دما

۱۳ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

فومن

صاف
رطوبت: 94%
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۹ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۱۴ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
18°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۸°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۲۷°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۲۲°
باران رگبار
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۱۸°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۱۸°
بارانی
۲۱:۳۰ ۱۶°
بارش باران
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
نیم ابری و بارانی
۰۹:۳۰ ۱۹°
بارانی
۱۵:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
۲۱:۳۰ ۱۷°
باران رگبار
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
بارانی
۰۹:۳۰ ۱۹°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۱°
بارانی
۲۱:۳۰ ۱۸°
ابری
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
ابری
۰۹:۳۰ ۲۱°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۲°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۴°
بارانی
۱۵:۳۰ ۲۴°
بارانی
۲۱:۳۰ ۲۲°
باران آرام

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter