پیش بینی وضعیت آب و هوای فسا

کمینه دما

۱۹ °

بیشینه دما

۲۷ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

فسا

آفتابی
رطوبت: 16%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۰ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۴۵ عصر
۰۲ خرداد ۱۳۹۸
30°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۳۳°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۲°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
ابری
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter