پیش بینی وضعیت آب و هوای فسا

کمینه دما

۲۰ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

فسا

باران و رعد وبرق
رطوبت: 39%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۳۲ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
24°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter