پیش بینی وضعیت آب و هوای فسا

کمینه دما

۱۳ °

بیشینه دما

۲۱ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

فسا

صاف
رطوبت: 39%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۱ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۲۷ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
15°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۰۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۷°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۲۰°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter