پیش بینی وضعیت آب و هوای فسا

کمینه دما

۲۵ °

بیشینه دما

۳۹ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

فسا

صاف
رطوبت: 30%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۵۵ عصر
۲۵ تیر ۱۳۹۸
25°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۳۹°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۸°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter