پیش بینی وضعیت آب و هوای فریدون کنار

کمینه دما

۱۸ °

بیشینه دما

۲۶ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

فریدون کنار

نیمه ابری
رطوبت: 70%
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۰۱ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
بارش باران
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۴°
باران رگبار
۰۳:۳۰ ۲۳°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۲۲°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۲۱°
نیم ابری و بارانی
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۵°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیم ابری و بارانی
۱۵:۳۰ ۲۵°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter