پیش بینی وضعیت آب و هوای فریدون کنار

کمینه دما

۲۷ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۳۳ کیلومتر در ساعت

فریدون کنار

نیمه ابری
رطوبت: 67%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۲ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
نیم ابری و بارانی
۰۶:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۰°
نیم ابری و بارانی
۱۶:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۶°
نیم ابری و بارانی
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
بارانی
۱۰:۳۰ ۲۵°
بارانی
۱۶:۳۰ ۲۴°
بارانی
۲۲:۳۰ ۲۳°
بارانی
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
بارانی
۱۰:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
نیم ابری و بارانی
۱۰:۳۰ ۲۸°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۲۸°
نیم ابری و بارانی
۲۲:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter