پیش بینی وضعیت آب و هوای بندرانزلی

کمینه دما

۱۹ °

بیشینه دما

۲۳ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

بندرانزلی

بارانی
رطوبت: 100%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۴۲ عصر
۱۸ مهر ۱۳۹۸
18°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۳°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
بارانی
۰۹:۳۰ ۲۱°
۱۵:۳۰ ۲۱°
بارانی
۲۱:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۱۹°
باران آرام
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیم ابری و بارانی
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
بارانی
۰۹:۳۰ ۱۸°
بارانی
۱۵:۳۰ ۱۹°
ابری
۲۱:۳۰ ۱۸°
باران آرام
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
بارانی
۰۹:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۰°
ابری
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter