پیش بینی وضعیت آب و هوای بندرانزلی

کمینه دما

۸ °

بیشینه دما

۱۰ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

بندرانزلی

نیمه ابری
رطوبت: 76%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۵۵ عصر
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰ ۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۶°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۷°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۴°
نیمه ابری
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۱°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۵°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۷°
ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter