پیش بینی وضعیت آب و هوای بناب

کمینه دما

۲۴ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

بناب

نیمه ابری
رطوبت: 94%
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۱ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۱۸ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
25°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۴°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter