پیش بینی وضعیت آب و هوای بجنورد

کمینه دما

۱۶ °

بیشینه دما

۳۴ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

بجنورد

آفتابی
رطوبت: 17%
طلوع آفتاب: ۰۶:۲۶ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۴۱ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۰۳:۳۰ ۲۱°
باران آرام
۰۹:۳۰ ۲۰°
نیم ابری و بارانی
۱۵:۳۰ ۱۸°
ابری
۲۱:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter