پیش بینی وضعیت آب و هوای بجنورد

کمینه دما

°

بیشینه دما

۶ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

بجنورد

نیمه ابری
رطوبت: 70%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۴ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۲۵ عصر
۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۹:۳۰ ۴°
ابری
پنج شنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۳°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۱۰°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۹°
آسمان صاف
جمعه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
شنبه, ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۵°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۲°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۷°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۴°
نیمه ابری
۱۰:۳۰ ۱۶°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۰°
ابری
۲۲:۳۰ ۱۱°
ابری
دوشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۳°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۱۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۱۳°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter