پیش بینی وضعیت آب و هوای بندر قشم

کمینه دما

۲۰ °

بیشینه دما

۲۶ °

سرعت باد

۲۵.۷۵ کیلومتر در ساعت

بندر قشم

صاف
رطوبت: ۵۲%
طلوع آفتاب: ۶:۲۴ صبح
غروب آفتاب: ۴:۵۳ عصر
20 آذر 1397
۲۴°
روز ساعت دما وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۸:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
جمعه, ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
یکشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter