پیش بینی وضعیت آب و هوای بندر قشم

کمینه دما

۲۹ °

بیشینه دما

۳۳ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

بندر قشم

نیمه ابری
رطوبت: 60%
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۴۴ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
36°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter