پیش بینی وضعیت آب و هوای بندرعباس

کمینه دما

۲۸ °

بیشینه دما

۳۴ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

بندرعباس

آفتابی
رطوبت: 79%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۲۲ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
29°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۰۳:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۳۳°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter