پیش بینی وضعیت آب و هوای بندرعباس

کمینه دما

۲۸ °

بیشینه دما

۳۴ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

بندرعباس

آفتابی
رطوبت: 79%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۲۲ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
29°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۱۵°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۲°
ابری
۱۸:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۱۷°
نیمه ابری
۰۳:۳۰ ۱۶°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۲°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۰°
ابری
دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
ابری
۰۹:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۲۰°
بارانی
۲۱:۳۰ ۱۹°
باران رگبار
سه شنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۲۱°
۱۵:۳۰ ۲۰°
نیم ابری و بارانی
۲۱:۳۰ ۱۸°
باران آرام
چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
بارانی
۰۹:۳۰ ۱۹°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۱°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۸°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۶°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
جمعه, ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۵°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران