پیش بینی وضعیت آب و هوای بندرعباس

کمینه دما

۲۸ °

بیشینه دما

۳۵ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

بندرعباس

غبار آلود
رطوبت: 50%
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۳۱ عصر
۰۲ خرداد ۱۳۹۸
35°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter