پیش بینی وضعیت آب و هوای بندرعباس

کمینه دما

۲۸ °

بیشینه دما

۳۴ °

سرعت باد

۷ کیلومتر در ساعت

بندرعباس

آفتابی
رطوبت: 79%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۲ صبح
غروب آفتاب: ۰۵:۲۲ عصر
۱۷ مهر ۱۳۹۸
29°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ۱۷:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
جمعه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۴°
ابری
۱۲:۳۰ ۳۰°
ابری
۱۸:۳۰ ۲۸°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۲۳°
ابری
۱۰:۳۰ ۲۹°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۹°
ابری
۲۲:۳۰ ۲۶°
ابری
یکشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۲۴°
ابری
۱۰:۳۰ ۲۷°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
دوشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۲۳°
ابری
۱۰:۳۰ ۲۶°
ابری
۱۶:۳۰ ۲۶°
ابری
۲۲:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
سه شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۲۴°
ابری
۱۰:۳۰ ۲۸°
ابری
۱۶:۳۰ ۳۰°
باران آرام
۲۲:۳۰ ۲۶°
ابری
پنج شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ ۰۴:۳۰ ۲۴°
بارانی
۱۰:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر

آب و هوای دیگر شهرهای ایران