پیش بینی وضعیت آب و هوای بندرعباس

کمینه دما

۳۰ °

بیشینه دما

۳۷ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

بندرعباس

غبار آلود
رطوبت: 80%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۱ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۴۱ عصر
۲۵ تیر ۱۳۹۸
33°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۶°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter