پیش بینی وضعیت آب و هوای بابلسر

کمینه دما

۱۸ °

بیشینه دما

۲۶ °

سرعت باد

۱۹ کیلومتر در ساعت

بابلسر

نیمه ابری
رطوبت: 70%
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۵ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۰۰ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
28°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
نیم ابری و بارانی
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۴°
باران رگبار
۰۳:۳۰ ۲۴°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۲۱°
بارانی
۱۵:۳۰ ۲۱°
باران آرام
۲۱:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۵°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
ابری
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter