پیش بینی وضعیت آب و هوای بابلسر

کمینه دما

۲۷ °

بیشینه دما

۲۸ °

سرعت باد

۳۳ کیلومتر در ساعت

بابلسر

نیمه ابری
رطوبت: 67%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۲ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
نیم ابری و بارانی
۰۶:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
باران آرام
۱۰:۳۰ ۲۵°
باران آرام
۱۶:۳۰ ۲۴°
باران آرام
۲۲:۳۰ ۲۳°
بارانی
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
بارانی
۱۰:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۲۶°
ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter