پیش بینی وضعیت آب و هوای بابل

کمینه دما

۲۲ °

بیشینه دما

۳۰ °

سرعت باد

۴ کیلومتر در ساعت

بابل

نیمه ابری
رطوبت: 62%
طلوع آفتاب: ۰۶:۴۵ صبح
غروب آفتاب: ۰۷:۰۰ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
29°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۰°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۷°
نیمه ابری
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۹°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
بارش باران
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۴°
باران رگبار
۰۳:۳۰ ۲۳°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۲۱°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۲۰°
بارانی
۲۱:۳۰ ۱۹°
نیم ابری و بارانی
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۷°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
ابری
۰۹:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۶°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۱۵:۳۰ ۲۶°
ابری
۲۱:۳۰ ۲۳°
نیمه ابری
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter