پیش بینی وضعیت آب و هوای بابل

کمینه دما

۲۶ °

بیشینه دما

۳۲ °

سرعت باد

۲۲ کیلومتر در ساعت

بابل

نیمه ابری
رطوبت: 56%
طلوع آفتاب: ۰۵:۴۳ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۲۱ عصر
۰۶ تیر ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۳۱°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۲۹°
نیم ابری و بارانی
جمعه, ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
بارش باران
۰۶:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۳۰°
نیمه ابری
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
شنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۰۶:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۰۴:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۲°
نیمه ابری
۱۶:۳۰ ۳۰°
نیم ابری و بارانی
۲۲:۳۰ ۲۶°
بارانی
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۵°
باران رگبار
۱۰:۳۰ ۲۵°
باران رگبار
۱۶:۳۰ ۲۴°
باران رگبار
۲۲:۳۰ ۲۲°
باران رگبار
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۱°
بارانی
۱۰:۳۰ ۲۲°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۲:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۱۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۲°
آسمان بدون ابر
۱۰:۳۰ ۳۰°
بارش باران
۱۶:۳۰ ۲۹°
بارش باران
۲۲:۳۰ ۲۴°
نیمه ابری

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter