پیش بینی وضعیت آب و هوای گرگان

کمینه دما

۲۳ °

بیشینه دما

۳۱ °

سرعت باد

۰ کیلومتر در ساعت

گرگان

نیمه ابری
رطوبت: 49%
طلوع آفتاب: ۰۶:۳۸ صبح
غروب آفتاب: ۰۶:۵۳ عصر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
32°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
پنج شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۶°
آسمان بدون ابر
جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۴°
نیم ابری و بارانی
۰۶:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۲°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۱:۳۰ ۲۴°
باران رگبار
۰۳:۳۰ ۲۳°
باران رگبار
۰۹:۳۰ ۲۰°
باران رگبار
۱۵:۳۰ ۱۹°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۸°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۴°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر
سه شنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۱۹°
ابری
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۵°
نیمه ابری
۲۱:۳۰ ۲۱°
ابری
چهارشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۰°
نیمه ابری
۰۹:۳۰ ۲۴°
ابری
۱۵:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۱°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
جمعه, ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۰۳:۳۰ ۲۱°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

StatCounter