دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۰۴ مارس ۲۰۲۴ میلادی

وضعیت آب و هوای 16 روز آینده دلگان

دلگان , سیستان و بلوچستان / امروز

19° تا حدودی آفتابی
تا حدودی آفتابی وضعیت: تا حدودی آفتابیرطوبت رطوبت: 27%
سرعت وزش باد باد: 10.9 k/hسرعت وزش باد جهت باد: غرب-جنوب غربی

باران از سه شنبه صبح

 • 2 ظهر
  20° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی آفتابی و دلپذیر
  20°
 • 3 ظهر
  21° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی آفتابی و دلپذیر
  21°
 • 4 ظهر
  21° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی آفتابی و دلپذیر
  21°
 • 5 غروب
  21° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی آفتابی و دلپذیر
  21°
 • 6 غروب
  19° سانتی‌گراد , وضعیت اندکی ابر و دلپذیر
  19°
 • 7 غروب
  18° سانتی‌گراد , وضعیت اندکی ابر و دلپذیر
  18°
 • 8 شب
  18° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی ابری و دلپذیر
  18°
 • 9 شب
  17° سانتی‌گراد , وضعیت ابرهای پراکنده و خنک
  17°
 • 10 شب
  17° سانتی‌گراد , وضعیت غالباً ابری و خنک
  17°
 • 11 شب
  16° سانتی‌گراد , وضعیت ابرهای پراکنده و خنک
  16°
 • 12 صبح
  15° سانتی‌گراد , وضعیت ابرهای پراکنده و خنک
  15°
 • 1 صبح
  14° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی ابری و خنک
  14°
 • 2 صبح
  14° سانتی‌گراد , وضعیت تا حدودی ابری و خنک
  14°
 • 3 صبح
  13° سانتی‌گراد , وضعیت ابرهای پراکنده و خنک
  13°
 • 4 صبح
  12° سانتی‌گراد , وضعیت ابرهای پراکنده و خنک
  12°
 • 5 صبح
  13° سانتی‌گراد , وضعیت ابرهای پراکنده و خنک
  13°
 • 6 صبح
  13° سانتی‌گراد , وضعیت غالباً ابری و خنک
  13°
 • 7 صبح
  14° سانتی‌گراد , وضعیت غالباً ابری و خنک
  14°
 • 8 صبح
  15° سانتی‌گراد , وضعیت ابری و خنک
  15°
 • 9 صبح
  16° سانتی‌گراد , وضعیت باران و خنک
  16°
 • 10 صبح
  17° سانتی‌گراد , وضعیت باران و خنک
  17°
 • 11 صبح
  16° سانتی‌گراد , وضعیت باران و خنک
  16°
 • 12 ظهر
  17° سانتی‌گراد , وضعیت ابری و دلپذیر
  17°
 • 1 ظهر
  17° سانتی‌گراد , وضعیت ابری و دلپذیر
  17°
سه شنبه, ۱۵ اسفند
20°14°/
در مواردی باران رگبار
احتمال بارندگی90%
سرعت وزش باد11 کیلومتر / ساعت
سه شنبه | روز
20°در مواردی باران
11 کیلومتر / ساعت
در مواردی باران. حداکثر 20° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی90%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:90%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۵۲:۰۰
سه شنبه | شب
14°چند بار رگبار
9 کیلومتر / ساعت
چند بار رگبار. حداقل 14° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی71%
پوشش ابر شبپوشش ابر:89%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۳۶:۰۰
چهارشنبه, ۱۶ اسفند
26°12°/
گرمتر غالباً آفتابی
احتمال بارندگی3%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
چهارشنبه | روز
26°گرمتر
9 کیلومتر / ساعت
گرمتر. حداکثر 26° سلسیوس. وزش باد شمال-شرق.
بارندگیبارندگی3%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:25%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۵۱:۰۰
چهارشنبه | شب
12°صاف
9 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 12° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:1%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۳۶:۰۰
پنج شنبه, ۱۷ اسفند
27°14°/
آفتاب فراوان آفتابی
احتمال بارندگی1%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
پنج شنبه | روز
27°آفتاب فراوان
9 کیلومتر / ساعت
آفتاب فراوان. حداکثر 27° سلسیوس. وزش باد جنوب.
بارندگیبارندگی1%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:0%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۵۰:۰۰
پنج شنبه | شب
14°صاف
9 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 14° سلسیوس. وزش باد شرق.
بارندگیبارندگی1%
پوشش ابر شبپوشش ابر:7%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۳۷:۰۰
جمعه, ۱۸ اسفند
28°17°/
آفتابی آفتابی
احتمال بارندگی4%
سرعت وزش باد6 کیلومتر / ساعت
جمعه | روز
28°آفتابی
6 کیلومتر / ساعت
آفتابی. حداکثر 28° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی4%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:6%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۹:۰۰
جمعه | شب
17°ابرهای متراکم شونده
11 کیلومتر / ساعت
ابرهای متراکم شونده. حداقل 17° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر شبپوشش ابر:58%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۳۷:۰۰
شنبه, ۱۹ اسفند
25°17°/
ابری ابری
احتمال بارندگی25%
سرعت وزش باد7 کیلومتر / ساعت
شنبه | روز
25°ابری
7 کیلومتر / ساعت
ابری. حداکثر 25° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:83%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۸:۰۰
شنبه | شب
17°اندکی باران
7 کیلومتر / ساعت
اندکی باران. حداقل 17° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی49%
پوشش ابر شبپوشش ابر:76%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۳۸:۰۰
یکشنبه, ۲۰ اسفند
26°16°/
اندکی باران رگبار
احتمال بارندگی56%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
یکشنبه | روز
26°اندکی باران
9 کیلومتر / ساعت
اندکی باران. حداکثر 26° سلسیوس. وزش باد جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی56%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:77%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۷:۰۰
یکشنبه | شب
16°حدوداً تا غالباً ابری
6 کیلومتر / ساعت
حدوداً تا غالباً ابری. حداقل 16° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر شبپوشش ابر:70%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۳۸:۰۰
دوشنبه, ۲۱ اسفند
27°14°/
ابر و خورشید ابرهای پراکنده
احتمال بارندگی25%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
دوشنبه | روز
27°ابر و خورشید
9 کیلومتر / ساعت
ابر و خورشید. حداکثر 27° سلسیوس. وزش باد غرب.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:63%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۶:۰۰
دوشنبه | شب
14°چند بار رگبار
6 کیلومتر / ساعت
چند بار رگبار. حداقل 14° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.
بارندگیبارندگی55%
پوشش ابر شبپوشش ابر:38%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۳۹:۰۰
سه شنبه, ۲۲ اسفند
29°12°/
چند بار رگبار تا حدودی آفتابی همراه با رگبار
احتمال بارندگی55%
سرعت وزش باد17 کیلومتر / ساعت
سه شنبه | روز
29°چند بار رگبار
17 کیلومتر / ساعت
چند بار رگبار. حداکثر 29° سلسیوس. وزش باد غرب-شمال غربی.
بارندگیبارندگی55%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:28%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۵:۰۰
سه شنبه | شب
12°صاف
26 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 12° سلسیوس. وزش باد شمال-شرق.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:1%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۴۰:۰۰
چهارشنبه, ۲۳ اسفند
29°12°/
آفتاب فراوان آفتابی
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد13 کیلومتر / ساعت
چهارشنبه | روز
29°آفتاب فراوان
13 کیلومتر / ساعت
آفتاب فراوان. حداکثر 29° سلسیوس. وزش باد شمال-شمال شرقی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:0%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۴:۰۰
چهارشنبه | شب
12°صاف
11 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 12° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:1%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۴۰:۰۰
پنج شنبه, ۲۴ اسفند
30°13°/
آفتابی آفتابی
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد4 کیلومتر / ساعت
پنج شنبه | روز
30°آفتابی
4 کیلومتر / ساعت
آفتابی. حداکثر 30° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:2%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۲:۰۰
پنج شنبه | شب
13°صاف
11 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 13° سلسیوس. وزش باد شرق.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۴۱:۰۰
جمعه, ۲۵ اسفند
32°15°/
آفتاب درخشان آفتابی
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد7 کیلومتر / ساعت
جمعه | روز
32°آفتاب درخشان
7 کیلومتر / ساعت
آفتاب درخشان. حداکثر 32° سلسیوس. وزش باد جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:0%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۱:۰۰
جمعه | شب
15°صاف
7 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 15° سلسیوس. وزش باد شرق.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۴۱:۰۰
شنبه, ۲۶ اسفند
34°17°/
آفتاب فراوان آفتابی
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد7 کیلومتر / ساعت
شنبه | روز
34°آفتاب فراوان
7 کیلومتر / ساعت
آفتاب فراوان. حداکثر 34° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:0%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۴۰:۰۰
شنبه | شب
17°حدوداً تا غالباً ابری
6 کیلومتر / ساعت
حدوداً تا غالباً ابری. حداقل 17° سلسیوس. وزش باد شرق.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:52%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۴۲:۰۰
یکشنبه, ۲۷ اسفند
35°18°/
تا حدودی آفتابی تا حدودی آفتابی
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد7 کیلومتر / ساعت
یکشنبه | روز
35°تا حدودی آفتابی
7 کیلومتر / ساعت
تا حدودی آفتابی. حداکثر 35° سلسیوس. وزش باد شمال-شمال شرقی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:48%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۳۹:۰۰
یکشنبه | شب
18°تا حدودی ابری
7 کیلومتر / ساعت
تا حدودی ابری. حداقل 18° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:91%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۴۲:۰۰
دوشنبه, ۲۸ اسفند
30°15°/
آفتاب فراوان آفتابی
احتمال بارندگی20%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
دوشنبه | روز
30°آفتاب فراوان
9 کیلومتر / ساعت
آفتاب فراوان. حداکثر 30° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی20%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:2%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۵:۳۸:۰۰
دوشنبه | شب
15°صاف
4 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 15° سلسیوس. وزش باد شرق-شمال شرق.
بارندگیبارندگی5%
پوشش ابر شبپوشش ابر:5%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۷:۴۳:۰۰

آب و هوای دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان

وضعیت آب و هوای دیگر استان ها