دلگرم
امروز: جمعه, ۲۹ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی

وضعیت آب و هوای 16 روز آینده دلگان

دلگان , سیستان و بلوچستان / امروز

50° آفتابی
آفتابی وضعیت: آفتابیرطوبت رطوبت: 11%
سرعت وزش باد باد: 25 k/hسرعت وزش باد جهت باد: شمال-شرق

گرما بسیار خطرناک خواهد بود، در خانه بمانید از جمعه

 • 5 غروب
  48° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و گرمای بسیار خطرناک
  48°
 • 6 غروب
  47° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و گرمای بسیار خطرناک
  47°
 • 7 غروب
  45° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و گرمای خطرناک
  45°
 • 8 شب
  44° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و گرمای خطرناک
  44°
 • 9 شب
  42° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و بسیار گرم
  42°
 • 10 شب
  41° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و بسیار گرم
  41°
 • 11 شب
  40° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و بسیار گرم
  40°
 • 12 صبح
  38° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و داغ
  38°
 • 1 صبح
  37° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و داغ
  37°
 • 2 صبح
  36° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و داغ
  36°
 • 3 صبح
  35° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و داغ
  35°
 • 4 صبح
  34° سانتی‌گراد , وضعیت صاف و داغ
  34°
 • 5 صبح
  34° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و داغ
  34°
 • 6 صبح
  33° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و داغ
  33°
 • 7 صبح
  35° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و داغ
  35°
 • 8 صبح
  38° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و بسیار گرم
  38°
 • 9 صبح
  40° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و بسیار گرم
  40°
 • 10 صبح
  42° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و گرمای خطرناک
  42°
 • 11 صبح
  43° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و گرمای بسیار خطرناک
  43°
 • 12 ظهر
  45° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و گرمای بسیار خطرناک
  45°
 • 1 ظهر
  46° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و گرمای بسیار خطرناک
  46°
 • 2 ظهر
  47° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و گرمای بسیار خطرناک
  47°
 • 3 ظهر
  48° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و گرمای بسیار خطرناک
  48°
 • 4 ظهر
  49° سانتی‌گراد , وضعیت آفتابی و غبارآلود و گرمای بسیار خطرناک
  49°
شنبه, ۳۰ تیر
49°34°/
آفتاب غبارآلود داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد11 کیلومتر / ساعت
شنبه | روز
49°آفتاب غبارآلود
11 کیلومتر / ساعت
آفتاب غبارآلود. حداکثر 49° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:3%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۴۹:۰۰
شنبه | شب
34°صاف
15 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 34° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی1%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۷:۰۰
یکشنبه, ۳۱ تیر
48°32°/
آفتاب غبارآلود داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد11 کیلومتر / ساعت
یکشنبه | روز
48°آفتاب غبارآلود
11 کیلومتر / ساعت
آفتاب غبارآلود. حداکثر 48° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:3%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۰:۰۰
یکشنبه | شب
32°صاف
15 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 32° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی1%
پوشش ابر شبپوشش ابر:1%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۷:۰۰
دوشنبه, ۰۱ مرداد
48°31°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
دوشنبه | روز
48°خیلی گرم
9 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 48° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:6%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۱:۰۰
دوشنبه | شب
31°صاف
13 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 31° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۷:۰۰
سه شنبه, ۰۲ مرداد
49°33°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد7 کیلومتر / ساعت
سه شنبه | روز
49°خیلی گرم
7 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 49° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:0%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۱:۰۰
سه شنبه | شب
33°صاف
9 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 33° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:5%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۶:۰۰
چهارشنبه, ۰۳ مرداد
45°32°/
سردتر آفتابی
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد11 کیلومتر / ساعت
چهارشنبه | روز
45°سردتر
11 کیلومتر / ساعت
سردتر. حداکثر 45° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:1%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۲:۰۰
چهارشنبه | شب
32°صاف
15 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 32° سلسیوس. وزش باد غرب.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۶:۰۰
پنج شنبه, ۰۴ مرداد
50°36°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد7 کیلومتر / ساعت
پنج شنبه | روز
50°خیلی گرم
7 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 50° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:0%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۲:۰۰
پنج شنبه | شب
36°صاف
17 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 36° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۵:۰۰
جمعه, ۰۵ مرداد
49°36°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
جمعه | روز
49°خیلی گرم
9 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 49° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:12%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۳:۰۰
جمعه | شب
36°صاف
15 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 36° سلسیوس. وزش باد غرب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:2%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۴:۰۰
شنبه, ۰۶ مرداد
50°37°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
شنبه | روز
50°خیلی گرم
9 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 50° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:2%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۳:۰۰
شنبه | شب
37°صاف
17 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 37° سلسیوس. وزش باد غرب.
بارندگیبارندگی1%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۴:۰۰
یکشنبه, ۰۷ مرداد
49°35°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد11 کیلومتر / ساعت
یکشنبه | روز
49°خیلی گرم
11 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 49° سلسیوس. وزش باد شمال شرقی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:0%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۴:۰۰
یکشنبه | شب
35°صاف
7 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 35° سلسیوس. وزش باد شمال.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:0%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۳:۰۰
دوشنبه, ۰۸ مرداد
49°34°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد7 کیلومتر / ساعت
دوشنبه | روز
49°خیلی گرم
7 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 49° سلسیوس. وزش باد جنوب.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:18%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۴:۰۰
دوشنبه | شب
34°صاف
11 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 34° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر شبپوشش ابر:3%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۳:۰۰
سه شنبه, ۰۹ مرداد
49°35°/
خیلی گرم داغ
احتمال بارندگی0%
سرعت وزش باد4 کیلومتر / ساعت
سه شنبه | روز
49°خیلی گرم
4 کیلومتر / ساعت
خیلی گرم. حداکثر 49° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی0%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:7%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۵:۰۰
سه شنبه | شب
35°صاف
11 کیلومتر / ساعت
صاف. حداقل 35° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.
بارندگیبارندگی1%
پوشش ابر شبپوشش ابر:3%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۲:۰۰
چهارشنبه, ۱۰ مرداد
44°31°/
غالباً ابری غالباً ابری
احتمال بارندگی25%
سرعت وزش باد6 کیلومتر / ساعت
چهارشنبه | روز
44°غالباً ابری
6 کیلومتر / ساعت
غالباً ابری. حداکثر 44° سلسیوس. وزش باد شرقی-جنوب شرقی.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:81%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۵:۰۰
چهارشنبه | شب
31°ابری
13 کیلومتر / ساعت
ابری. حداقل 31° سلسیوس. وزش باد جنوب غربی.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر شبپوشش ابر:97%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۱:۰۰
پنج شنبه, ۱۱ مرداد
44°31°/
ابری ابری
احتمال بارندگی25%
سرعت وزش باد11 کیلومتر / ساعت
پنج شنبه | روز
44°ابری
11 کیلومتر / ساعت
ابری. حداکثر 44° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:98%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۶:۰۰
پنج شنبه | شب
31°غالباً ابری
15 کیلومتر / ساعت
غالباً ابری. حداقل 31° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر شبپوشش ابر:83%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۱:۰۰
جمعه, ۱۲ مرداد
43°30°/
غالباً ابری غالباً ابری
احتمال بارندگی25%
سرعت وزش باد9 کیلومتر / ساعت
جمعه | روز
43°غالباً ابری
9 کیلومتر / ساعت
غالباً ابری. حداکثر 43° سلسیوس. وزش باد جنوب.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر صبحگاهیپوشش ابر:64%

طلوع آفتابطلوع آفتاب:
۰۴:۵۶:۰۰
جمعه | شب
30°صاف شدن
13 کیلومتر / ساعت
صاف شدن. حداقل 30° سلسیوس. وزش باد جنوب-جنوب غربی.
بارندگیبارندگی25%
پوشش ابر شبپوشش ابر:68%

غروب آفتابغروب آفتاب:
۱۸:۲۰:۰۰

آب و هوای دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان

وضعیت آب و هوای دیگر استان ها