تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

۵۵,۷۳۲
۶۲
۱
دوشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰

دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب ماهی ( خواب ماهی تازه ، خواب ماهی قرمز ، ماهی سفید و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب ماهی

 • تعبیر ماهی در خواب نشانه خوبی است و در واقع پیش بینی اتفاقات خوب در زندگی می باشد.
 • تعبیر تانکر پر از ماهی در خواب نشانه عشق و تجارت و موفقیت است.
 • تعبیر دیدن ماهی در حوض نشانه خوبی نیست. ایت خواب ممکن است نشانه سقط جنین باشد. خصوصا اینکه حوض کوچک باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب ماهی 6 تعبیر دارد

 • وزیر
 • لشگر
 • دختر دوشیزه
 • غنیمت غم و اندوه
 • کنیزکی هندوی

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خوابِ دیدنِ ماهی در دریای گرمسیر ، نشانه بلا و سختی ، و در دریای سردسیر تعبیرش نیکو است.
 • اگر در خواب ببیند در شکم ماهی ، مروارید پیدا کرد ، تعبیرش آنست که فرزند پسری آورد .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید کسی ماهی شور و خشک به او داد ، نشانه آنست که بزرگی، ظلم کند .

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از دهان ، نشانه آنست که شخصی بسیار دروغ میگوید
 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از آلت تناسلی نشانه آمدن فرزند دختر است
 • تعبیر خواب ماهی فروشی نشانه کسب سود و منفعت است
 • تعبیر خواب سخن گفتن ماهیان نشانه آنست که رازی برملا خواهد شد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب ماهی بسیار نیکوست
 • اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید به او کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی مرده نشانه ناراحتی است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب ماهی نشانه رزق و روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

تعبیر خواب گرفتن ماهی

 • اگر خواب دیدید که ماهی را با دست گرفتید تعبیرش است که از فرصت های خود کمال استفاده را خواهید کرد خصوصا اینکه ماهی بزرگ و سالم باشد.
 • اگر خواب دیدید که کسی ماهی گرفت تعبیرش این است که از آن شخص به شما سود خوبی خواهد رسید.
 • اگر خواب دیدید که ماهی را گرفتید و سپس آن را رها کردید تعبیرش این است که از لحاظ روحی و روانی تحت فشار هستید . این موضوع به دلیل فشار کاری است. سعی کنید به خودتان استراحت بدهید.

تعبیر خواب پختن ماهی

 • تعبیر پختن ماهی درخواب ممکن نشانه خوبی نباشد. این خواب پیش بینی می کند که شما به دلیل مشکلات زندگی استرس دارید و ناامید شده اید. گاهی اوقات این خواب به تغییر چشم انداز در زندگی اشاره داد . به این معنی است که شما آمادگی دارید که تغییر کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پختن ماهی نشانه داشتن خانه با سامان است

تعبیر خواب خریدن ماهی

 • تعبیر خریدن ماهی در خواب این است که ممکن است در آینده با مشکل کوچکی دست و پنجه نرم کنید و البته در این مبارزه سخت پیروز خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خریدن ماهی نشانه اطلاعات غلط است

تعبیر خواب تن ماهی

 • تعبیر تن ماهی در خواب نشانه صرفه جویی در پول است. شما برای سرمایه گذاری های کاری خود مجبورید پول زیادی پس انداز کنید و این موضوع در آینده روی شما فشار زیادی وارد خواهد کرد.

تعبیر خواب ماهی زنده

 • تعبیر ماهی زنده در خواب نشانه عشق است. اگر خواب دیدید که ماهی زنده گرفتید تعبیرش این است که به زودی عاشق می شوید. این خواب همچنین نشانه موفقیت در پروژه ها و فعالیت های زندگی است.

جابرمغربی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که ماهی تازه پخته می خورد ، نشانه آنست که به قدر آن مال به دست میآورد


تعبیر خواب پاک کردن ماهی

 • تعبیر پاک کردن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشان دهنده فعالیت های سرگرم کننده وهیجان انگیز در روزهای آینده است.

تعبیر خواب بازار ماهی

 • تعبیر دیدن بازار ماهی فروشان در خواب پیش بینی می کند که به زودی به خواسته خود در زندگی خواهید رسید. اگر خواب دیدید که از بازار خرید کردید تعبیرش این است که ارثیه فامیلی خوبی به شما میرسد.

تعبیر خواب صحبت کردن ماهی

 • تعبیر صحبت کردن ماهی در خواب نشانه خوبی نیست. این خواب به تنهایی نشان دهنده مشکلات ارتباطی شما با دیگران است.

تعبیر خواب ماهی خارج از آب

 • تعبیر دیدن ماهی خارج از از آب نشانه خوبی نیست. این خواب نشان دهنده این است که شما از ارتباط با دیگران احساس ناراحتی می کنید و دوست دارید یک تغییر خوب در زندگی ایجاد کنید که حالتان را خوب کند.

تعبیر خواب کشتن ماهی

 • تعبیر کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب حمله ماهی

 • حمله ماهی در خواب حاکی از مشکلات عاطفی در زندگی است. این خواب نشانه این است که زندگی از کنترل شما خارج شده است و شما برخی از احساسات خود را سرکوب کرده اید . اگر ماهی بزرگ بود تعبیرش این است که دشمن قدرتمندی دارید و به همین دلیل مدام از آن ها به شما آسیب می رسد. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و درمقابل دشمنانتان ضعیف نباشید.

تعبیر خواب کشتن ماهی

 • تعبیر کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب ماهی تازه

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب ماهی تازه نشانه غنیمت است .

تعبیر خواب ماهی سفید

 • تعبیر ماهی سفید در خواب نشانه خوبی است. به زودی از کسی که دوست دارید پیامی به شما خواهد رسید که شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب ماهی سفید نشانگر بخت و اقبال است .

تعبیر دیدن ماهی زرد در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی زرد طلائی در خواب نشانه پول و مال و ثروت است .

تعبیر خواب ماهی قرمز

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه بزرگی و شکوه در زندگی است

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب خوردن ماهی
تعبیر خواب شنا کردن ماهی در آب و ماهیگیری
تعبیر خواب دیدن ماهی بزرگ و یا کوچک در خواب


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(62 امتیاز , میانگین: 3.6 از 5)  
 • برچسب ها:
 • تعبیر خواب
 • خواب ماهی
 • ماهی تازه
 • ماهی قرمز
 • خواب ماهی سفید

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
SARA | ۱ هفته پیش
سلام من خواب دیدم یک ماهی قزمز داخل تنگ کوچک بعدا داخل یک تنگ بزرگتر که دوتا ماهی از قبل توش بودن که یکیشم زرده انداختم همه ی ماهی هام کوچیک بودن تعبیرش چیه ؟؟
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter