دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
یافتن تمامی ایرادات خودرو + راههای تعمیر هر یک از این ایرادات
6
زمان مطالعه: 19 دقیقه
ایرادات خودرو: در بسیاری از مواقع پیش می‌آید که خودرو در هنگام حرکت دچار واماندگی می‌شود و به نظر می رسد، که کسی از پشت خودرو را نگه داشته و اجازه حرکت به آن نمی‌دهند. این اتفاق ممکن است در هنگام شروع حرکت پیش آید و یا در حین حرکت ...

ایرادات خودرو

هر کدام از ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است.

اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود. خودرو تشکیل شده از هزاران قطعه ریز که هریک در صورت عدم کاره به طور دقیق باعث ایجاد عیوب در قسمت های مختلف می شوند و بررسی هر یک نیز، نیاز به دانش و وسایل دارد اما شناخت درست از ایرادات و داشتن علم و آگاهی مانع از پرداخت هزینه های بالا می شود، تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود :

ایرادات سیستم کلاچ خودرو

ایرادات سیستم کلاچ خودرو

1. پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد

پدال کلاچ را فشار می دهید ولی دنده را نمی توانید عوض کنید.سعی نکنید که با زور دنده را عوض کنید. این مشکل معمولا ناگهانی صورت می گیرد.

 • اتصال دنده گیر کرده است.
 • در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
 • کلاچ ممکن است که رها نکند.

2. کلاچ سر می خورد

پدال کلاچ را فشار می دهید و دنده عوض می کنید، سرعت موتور زیاد می شود ولی سرعت خودرو تغییر نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بیشتر باعث آسیب رساندن به سیستم کلاچ می شود.

 • کلاچ باید تنظیم شود.
 • صفحه کلاچ فرسوده شده است.
 • صفحه کلاچ روغنی شده است.
 • اتصال کلاچ گیر کرده است.

3. کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند

پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به زمین می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی به تدریج.

 • کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
 • کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
 • در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
 • در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

ایرادات دنده خودرو

ایرادات دنده خودرو

1. دنده از جا می پرد

تعویض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعیت خلاص در می آید.این مشکل به تدریج بد تر می شود.

 • درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است.
 • اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد

2. دنده کم کردن سخت شده است

با گاز ندادن، دنده اتوماتیک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.

 • اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.
 • میزان روغن در گیربکس درست نیست.
 • در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
 • مشکلی در موتور ایجاد شده است.
 • در سیستمهای کنترل گیربکس الکترونیکی مشکلی ایجاد شده است.

3. صدای وز وز از جعبه دنده شنیده می شود

هرگاه که در دنده جلو و یا عقب حرکت می کنید، صدای وزوزی شنیده می شود. این صدا هنگامیکه در حالت پارک یا خلاص هستید شنیده نمی شود و با مدتی رانندگی، این صدا از بین می رود.

 • روغن گیربکس خیلی کم است.
 • روغن گیربکس کثیف شده است.
 • در درون گیربکس مشکلی پدید آمده است.
 • مبدل گشتاور خراب شده است.

4. تعویض دنده مشکل است

هنگامیکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنید، احساس برخورد آهن در گیربکس می کنید. گاهی تعویض دنده خیلی مشکل می شود.

 • روغن گیربکس کم شده است.
 • روغن گیربکس کثیف شده است.
 • در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است.
 • سرعت گاز ندادن موتور خیلی بالا است.
 • اتصالات CV یا U خودرو شما فرسوده شده اند.
 • اتصال گیربکس از تنظیم خارج شده است و یا خراب شده است.

ایرادات سیستم ترمز خودرو

ایرادات سیستم ترمز خودرو

1. ترمز خیلی پایین می گیرد

پدال ترمز خیلی پایین می گیرد و خیلی باید آن را فشار داد. ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خیلی پایین است. این مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.

 • روغن ترمز کافی نیست.
 • مدار هیدرولیک هوا گرفته است.
 • لنت های ترمز خیلی خورده شده اند.
 • بوستر ترمز خراب است و یا سوپاپ آن نشت دارد.
 • روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

2. قدرت ترمز به تدریج کم می شود

همه چیز خوب کار می کنید تا اینکه شما در پشت ترافیک قرار می گیرید و از ترمز زیاد استفاده می کنید. در این هنگام احساس می کنید که قدرت ترمز به تدریج کم می شود.

 • لنت هایی که برای شما نصب شده اند دارای کیفیت خوبی نیستند و باید تعویض شوند.
 • ترمز های شما بدلیل قفل کردن داغ شده اند.
 • ترمزها بدلیل اینکه چیزی صد راه رسیدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
 • روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن صحیحی برای ترمز استفاده نشده است.
 • لنت های شما روغنی شده اند و باید تعویض شوند.

3. پدال ترمز خیلی نرم شده است

هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است. ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض برداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.

 • در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
 • در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
 • روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
 • ترمز ها خیلی خورده شده اند.

4. ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند

فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود. در هنگام ایست، ترمزها باید خیلی محکم فشرده شوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتیاج به چند بار ترمز گرفتن است.

 • روغن ترمز خیلی کم است و یا تمام شده است.
 • سیلندر اصلی ترمز خراب شده است.
 • در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.
 • لنت های ترمز خورده شده اند و یا خیس هستند.

5. از گیربکس صدای غیر عادی شنیده می شود

هرگاه که رو به جلو و یا عقب شروع به حرکت می کنید، صدای جیغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بیشتر، این صدا بیشتر می شود. در حالت خلاص این صدا شنیده نمی شود.

 • روغن گیربکس کم شده است.
 • روغن گیربکس کثیف شده است.
 • دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است.
 • مبدل گشتاور خراب شده است.
 • فیلتر روغن کثیف شده است.
 • فلایویل شل شده است و یا خراب شده است

6. پدال ترمز با فشردن به زمین می رسد

با فشردن پدال ترمز، متوجه می شوید که به راحتی به زمین می رسد. ترمز نیز خیلی ضعیف عمل می کند در این حالت.

 • روغن ترمز خیلی کم است و یا وجود ندارد.
 • سیلندر اصلی ترمز خراب است.
 • در سیستم ترمز هوا محبوس شده است.

7. یکی یا چند تا از ترمز ها قفل می کند

با فشردن پدال ترمز، خودرو به یک سمت شدیدا کشیده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در یک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت دیگر کار می کنند. این کشیده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.

 • لنت ها روغنی شده اند و باید تعویض شوند.
 • لنت ها شل شده اند و باید تنظیم شوند.
 • سیلندر چرخ خراب شده است.
 • بلبرینگ های چرخ جلو از تنظیم خارج شده اند.

8. پدال ترمز خیلی محکم شده است

پدال ترمز خیلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار .این مشکل ناگهانی پدید می آید.

 • بوستر ترمز شما خراب شده است.
 • شیلنگ واکیوم بوستر ترمز نشت دارد و یا قطع شده است.
 • در یکی از شیلنگهای ترمز ، خم شدگی پدید آمده است که مشکل ساز است.
 • پدال ترمز به چیزی گیر می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

9. ترمز ها کشیده می شوند

با حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اینکه شما مطلع باشید. گاهی بوی سوختگی نیز به مشام می رسد.

 • دیسک ترمز قفل کرده است.
 • ترمز دستی رها نمی کند.
 • یک قسمت در سیستم ترمز شکسته است و یا شل شده است.
 • کفشک ترمز زنگ زده است.

10. پدال ترمز ارتعاش می کند

با فشردن پدال ترمز، احساس می کنید که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چیزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سیستم Abs است، این مساله عادی است ولی در غیر این صورت این یک مشکل است.

 • روتورهای ترمز خورده شده اند.
 • اتصالات فرمان شل شده است.
 • پیچهای چرخها شل شده اند.
 • چرخها از بالانس خارج شده اند.
 • چرخها خراب شده اند.
 • چرخها خیلی خورده شده اند.

ایرادات سیستم موتور خودرو

ایرادات سیستم موتور خودرو

1. سرعت موتور زیاد نمی شود

هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سرعت موتور کم می شود. برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی خودرو کم شده است.این مشکل به مرور زمان بدتر میشود.

 • فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
 • فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
 • پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
 • زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
 • آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
 • مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد.

2. ریپ زدن موتور در حال حرکت

روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی می کنید با سرعت ثابت حرکت کنید، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است.

 • اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
 • موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
 • تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی کمی کار کند.
 • زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
 • ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
 • ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
 • فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
 • مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است که در زمان صحیحی قفل نکند یا سر بخورد .
 • ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
 • موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
 • سوپاپ Egr ممکن است گیر کرده باشد.
 • اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
 • انژکتور های سوخت ممکن است کثیف شده باشند.

3. هنگامیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود

با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود.این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنیده نمی شود.

 • سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
 • روغن موتور کم شده است.
 • فشار روغن موتور پایین آمده است.

4. با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند

موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اینکه برای مدتی رانندگی کردید، سوئیچ را می جرخانید که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانیه کار می کند. در ابتدا این مشکل گاهی صورت می گیرد و به تدریج بیشتر می شود.

 • یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند.
 • دور موتور در حالت گاز ندادن خیلی بالا تنظیم شده است.
 • زمان بندی احتراق درست تنظیم نشده است.

5. موتور در حال حرکت جهش می کند

موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نیز خوب است. هنگامیکه سعی می کنید تا با سرعت یکنواخت حرکت کنید، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثیر دارد.

 • اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
 • موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
 • تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار خیلی پایینی تنظیم شده باشد.
 • زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظیم شده باشد.
 • ممکن است در سیستم احتراق مشکلی پدید آمده باشد.
 • ممکن است در سیستم کنترل کامپیوتری موتور مشکلی پدید آمده باشد.
 • فیلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
 • مبدل گشتاور در گیربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند یا ممکن است سر بخورد.
 • ممکن است در سیستم واکیوم نشت وجود داشته باشد.
 • موتور ممکن است مشکلات مکانیکی داشته باشد.
 • سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
 • اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند.
 • انژکتور سوخت ممکن است کثیف شده باشد.

6. صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنیده می شود

موتور ممکن است که خوب کار کند یا با مشکل. معمولا به این صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.

 • موتور جوش آورده است.
 • سیستم اگزوز یا مبدل کاتالیتیک وصل شده است.
 • خط واکیوم قطع شده است.
 • نشت از یک وسیله واکیوم.

7. موتور ضعیف کار می کند

با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنید که قدرت موتور کم شده است. این مشکل بتدریج بدتر می شود.

 • فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
 • شمع ها ممکن است کثیف باشند و یا خورده شده باشند.
 • کابل شمع ها ممکن است خراب شده باشد.
 • ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
 • فیلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
 • آب ممکن است با بنزین ترکیب شده باشد.
 • اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب یا مدار قدرت آن خراب باشد.
 • مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته باشد.

8. در حالت گاز ندادن موتور روان نیست و یا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود

هنگامیکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می دارید، موتور خیلی بد کار می کند و گاهی نیز خاموش می شود. با حرکت سریع موتور همه چیز بنظر مناسب می آید. این مشکل به مرور زمان بدتر می شود.

 • اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد.
 • در واکیوم سیستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
 • دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
 • ممکن است مشکلی در سیستم احتراق وجود داشته باشد.
 • زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظیم نشده باشد.
 • در کامپیوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پیش آمده باشد.
 • سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
 • ممکن است در موتور مشکل مکانیکی پدید آمده باشد.
 • انژکتورهای بنزین ممکن است کثیف شده باشند.

9. قدرت موتور کم شده است

هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجیبی را نیز احساس کنید.

 • فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
 • شمعها یا وایر آنها ممکن است خراب شده باشند.
 • ممکن است مشکل دیگری در سیستم احتراق باشد.
 • ممکن است موتور مشکل مکانیکی داشته باشد.
 • سیستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
 • مبدل کاتالیتیک ممکن است گرفته شده باشد.
 • فیلتر بنزین ممکن است گرفته باشد.

10. با توقف سریع، خودرو خاموش می شود

در حال رانندگی هستید و همه چیز خوب است تا اینکه پا را از پدال گاز بر می دارید و ترمز می کنید، در این هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. این مشکل ناگهانی صورت میگیرد.

 • یک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
 • اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتیاج به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
 • در سیستم الکترونیکی کنترل موتور مشکلی ایجاد شده است.

ایرادات تایر و چرخ های خودرو

ایرادات تایر و چرخ های خودرو

1. لاستیک ها در یک لبه بیش از لبه دیگر خورده می شوند

متوجه می شوید که لاستیک ها در لبه درونی یا بیرونی خیلی بیشتر خورده شده اند. لبه دیگر و مرکز خیلی سالم تر بنظر می رسند.

 • مشکلات میزان فرمان، فاصله زیاد بین چرخها.
 • مشکلات میزان فرمان، عدم موازی بودن .

2. لاستیکها در دو لبه بیش از مرکز خورده می شوند

متوجه می شوید که لاستیک ها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.

 • فشار چرخ ها خیلی کم است.
 • چرخ ها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

3. چرخها در حین رانندگی لرزش دارند

در حین رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنید که بنظر می رسد از چرخ ها منتقل می شود. هرچه این ارتعاشات بیشتر باشد، مشکل بدتر است.

 • چرخ ها به بالانس احتیاج دارند.
 • چرخ ها خورده شده اند.
 • چرخ کج و یا خراب شده است.
 • پیچ های چرخ شل شده اند.
 • قسمت هایی در فرمان خورده شده و یا خراب شده است.

4. لاستیکها در مرکز بیش از لبه ها خورده می شوند

متوجه می شوید که لاستیکها در مرکز خیلی بیشتر خورده شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر بنظر می رسند.

 • فشار چرخ ها خیلی زیاد است.
 • چرخ ها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

ایرادات سیستم فرمان خودرو

ایرادات سیستم فرمان خودرو

1. فرمان ارتعاش می کند

فرمان در سرعت های بین 60 تا 100 کیلومتر در ساعت ارتعاش می کند. این لغزش به خودرو نیز منتقل می شود. گاهی این مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.

 • روتورهای ترمز خراب شده است.
 • پیچهای چرخ شل شده اند.
 • چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
 • اتصال فرمان شل است.
 • چرخ ها کج و یا خراب شده اند.
 • چرخ ها خیلی خورده شده اند.

2. ارتعاشات عرضی فرمان

متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شوید، این ارتعاشات هنگامیکه روی سطح ناهموار هستید بدتر است.

 • چرخهای شما از بالانس خارج شده اند.
 • فشار چرخها درست نیست.
 • چرخها خورده شده اند.
 • یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید تعویض شود.
 • قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند.

3. فرمان حرکات جهشی انجام می دهد

با حرکت آرام، متوجه می شوید که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدایت خودرو مشکلی وجود ندارد. این مشکل به تدریج بدتر می شود.

 • تسمه فرمان هیدرولیک شل شده است.
 • روغن پمپ هیدرولیک فرمان کم شده است.
 • دور موتور در هنگام گاز ندادن خیلی کم است.
 • پمپ هیدرولیک فرمان مشکل دارد.
 • اتصالات فرمان با چیزی برخورد می کنند.

حرکات غیر عادی خودرو

حرکات غیرعادی خودرو

1. خودرو در حال حرکت به یک جهت کشیده می شود

در حین حرکت متوجه می شوید که خودرو به یک سمت کشیده می شود. این مساله ممکن است جزئی باشد و نادیده گرفته شود.

 • همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
 • چرخها تنظیم نیستند.
 • یکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
 • اتصالات فرمان و یا برخی از قطعات آن شل شده است.
 • چرخها بصورت یکسان ساییده نشده اند.

2. خودرو به بالا و پایین می رود

با حرکت و عبور از روی یک دست انداز، احساس می کنید که خودرو چند بار بالا و پایین می رود. این مشکل معمولا تدریجی بدتر می شود.

 • کمک فنرها فرسوده شده اند.
 • اتصالات کمک فنرها شکسته است.

3.خودرو به چپ و راست می رود

در حرکت احساس می کند که همواره باید توسط فرمان، مسیر حرکت را تنظیم کنید. این مشکل در سرعت های بالا بیشتر محسوس است.

 • خودرو بیش از حد بارگذاری شده است و یا بار در یک سمت آن بیشتر از سمت دیگر است.
 • چرخها تنظیم نیستند.
 • چرخ دنده فرمان از تنظیم خارج شده است و باید تعویض شود.
 • فنرهای خودرو ضعیف شده اند.
 • بلبرینگ های چرخ های جلو از تنظیم خارج شده اند و یا فرسوده شده اند.

ایرادات اگزوز خودرو

ایرادات اگزوز خودرو

1. صدای تق تق از اگزوز

با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنوید. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.

 • در سیستم واکیوم نشت وجود دارد.
 • یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
 • در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.

2. بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مشام می رسد

هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید.این بو مشابه بوی تخم مرغ گندیده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است.

 • در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
 • مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
 • تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.
 • موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.

3. بوی بنزین زیادی از اگزوز به مشام می رسد

هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزین از اگزوز می شوید. این بو ممکن است به حدی زیاد باشد که فکر کنید خودرو شما نشت بنزین دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نیز بالا رفته است.

 • در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.
 • مشکل سیستم احتراق وجود دارد.
 • انژکتورهای بنزین کثیف شده اند و یا گرفته اند.
 • موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد.
 • ممکن است نشت در سیستم واکیوم وجود داشته باشد.
 • اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گیر کرده باشد و بسته شده باشد.

4. مصرف روغن بیش از حد معمول است و از اگزوز دود بیرون می آید

متوجه می شوید که سطح روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نیز کم شده است.

 • سیستم Pcv درست عمل نمی کند.
 • موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
 • واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
 • رینگ های پیستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

5. مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید

متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.

 • اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
 • موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
 • تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
 • زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
 • ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
 • در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
 • موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
 • یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
 • انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.

6. دود خاکستری از اگزوز

متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید. این دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نیز ممکن است کمی به آبی بزند. این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان دود، وخامت اوضاع را بیان می کند.

 • رینگ پیستون خورده شده
 • خوردگی بوش سوپاپ
 • خرابی بوش سوپاپ

بیشتر بخوانید:

نکات طلایی درباره خرید و نگهداری لاستیک (تایر) خودرو

لیست قیمت انواع ردیاب خودرو در بازار

لیست قیمت انواع شمع خودرو در بازاراین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (6 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !