گران‌ ترین شهرهای جهان برای زندگی کدامند؟

۲,۵۷۹
۳
۰
شنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۵
گران‌ترین شهرهای جهان در سال 2018
گران‌ ترین شهرهای جهان برای زندگی کدامند؟

گرانترین شهر های دنیا کدامند؟

شاخصی که برای میزان گران بودن شهر ها درنظر گرفته ایم شامل میانگین قیمت خانه و دفاتر اداری تجاری برای هر نفر و میانگین میزان دستمزد یک نفر در این شهر ها است.با در نظر گرفتن چنین شاخصی علاوه براینکه دید خوبی برای کارفرمایان از جهت هزینه های نیروی کار ایجاد میشود، از آنجایی که میانگین قیمت خانه ها هم حساب شده، برای سایر افراد هم اطلاعات جذابی فراهم میکند.

شهرهای بزرگ برای خود یک مشکل نیز بوجود می آورند، همانطور که چنین شهرهایی روز به روز گسترده تر و بزرگ تر میشوند، در عین حال با بالا رفتن قیمت ها، عده کمتری از مردم توانایی پرداخت هزینه های زندگی در این شهر ها را دارند.

زمانی که روز به روز شهرها بزرگ تر و مدرن تر میشوند، تقاضا برای مهاجرت کردن با آن ها بالاتر میرود. در چنین شرایطی حفظ این روند بدون آسیب وارد شدن به جامعه، اقتصاد و یا محیط زیست یکی از بزرگ ترین چالش های پیشرو این شهرهاست.

پر هزینه ترین شهرهای جهان کدامند؟

20. ریوداژنیرو – هزینه سالانه زندگی : 16500 دلار ( تقریبا 82.5 میلیون تومان)

ریودازنیرو گرانترین شهر های دنیا
ریوداژنیرو - برزیل

امتیاز : 37.5

جمعیت : 12.4 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : -9%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 18%

19. ژوهانسبورگ – هزینه سالانه زندگی : 20000 دلار (تقریبا 100 میلیون تومان)

ژوهانسبورگ گرانترین شهر های دنیا
ژوهانسبورگ - آفریقای جنوبی

امتیاز : 55.3

جمعیت : 8.6 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 4%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 30%

18. برلین – هزینه سالانه زندگی : 27700 دلار (تقریبا 13850000 تومان)

برلین گرانترین شهر های دنیا
برلین - آلمان

امتیاز : 55.4

جمعیت : 4.3 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 3%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 20%

17. بمبئی – هزینه سالانه زندگی : 28400 دار (تقریبا 142 میلیون تومان)

بمبئی گرانترین شهر های دنیا
بمبئی - هند

امتیاز : 48.3

جمعیت : 19 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 5%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : -2%

16. دوبلین - هزینه سالانه زندگی : 36500 دلار (تقریبا 182500000 تومان)

دوبلین گرانترین شهر های دنیا
دوبلین - ایرلند

امتیاز : 50.1

جمعیت : 1.7 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 6%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 28%

15. شانگهای - هزینه سالانه زندگی : 43000 دلار (تقریبا 215 میلیون تومان)

شانگهای گرانترین شهر های دنیا
شانگهای - چین

امتیاز : 60.1

جمعیت : 24.8 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 3%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 18%

14. شیکاگو - هزینه سالانه زندگی : 44700 دلار (تقریبا 223.5 میلیون تومان)

شیکاگو گرانترین شهر های دنیا
شیکاگو - آمریکا

امتیاز : 63.2

جمعیت : 9.6 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : -1%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 10%

13. مسکو - هزینه سالانه زندگی : 48300 دلار (تقریبا 241.5 میلیون تومان)

مسکو گرانترین شهر های دنیا
مسکو - روسیه

امتیاز :55

جمعیت : 12.2 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : -9%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : -17%

12. لس آنجلس - هزینه سالانه زندگی : 48600 دلار (تقریبا 243 میلیون تومان)

لس آنجلس گرانترین شهر های دنیا
لس آنجلس - آمریکا

امتیاز : 63.1

جمعیت : 13.3 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 9%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 24%

11. میامی - هزینه سالانه زندگی : 49000 دلار (تقریبا 245 میلیون تومان)

میامی گرانترین شهر های دنیا
میامی - آمریکا

امتیاز : 52.4

جمعیت : 5.8 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 4%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 26%

10. سیدنی - هزینه سالانه زندگی : 49500 دلار (تقریبا 247.5 میلیون تومان)

سیدنی گرانترین شهر های دنیا
سیدنی - استرالیا

امتیاز : 64.1

جمعیت : 4.9 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 2%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 9%

9. دوبی - هزینه سالانه زندگی : 58300 دلار (تقریبا 291.5 میلیون تومان)

دوبی گرانترین شهر های دنیا
دوبی - امارات

امتیاز : 61.1

جمعیت : 2.4 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 4%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 71%

8. سنگاپور - هزینه سالانه زندگی : 60600 دلار (تقریبا 303 میلیون تومان)

سنگاپور گرانترین شهر های دنیا
سنگاپور

امتیاز : 71

معیت : 5.5 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : -4%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : -6%

7. لاگوس - هزینه سالانه زندگی : 63000 دلار (تقریبا 315 میلیون تومان)

لاگوس گرانترین شهر های دنیا
لاگوس - نیجریه

امتیاز : 23.5

جمعیت : 12.2 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : نامشخص

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : نامشخص

6. سن فرانسیسکو - هزینه سالانه زندگی : 66300 دلار (تقریبا 331.5 میلیون تومان)

سن فرانسیسکو گرانترین شهر های دنیا
سن فرانسیسکو - آمریکا

امتیاز : 55.8

جمعیت : 4.5 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 13%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 49%

5. توکیو - هزینه سالانه زندگی : 69800 دلار (تقریبا 349 میلیون تومان)

توکیو گرانترین شهر های دنیا
توکیو - ژاپن

امتیاز : 74.9

جمعیت : 37 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 0%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 4%

4. پاریس - هزینه سالانه زندگی : 78200 دلار (تقریبا 391 میلیون تومان)

پاریس گرانترین شهر های دنیا
پاریس - فرانسه

امتیاز : 77.5

جمعیت : 12.5 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : -4%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 1%

3. هنگ کنگ - هزینه سالانه زندگی : 103200 دلار (تقریبا 516 میلیون تومان)

هنگ کنگ گرانترین شهر های دنیا
هنگ کنگ

امتیاز : 70.5

معیت : 7.3 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 3%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : -3%

2. نیویورک - هزینه سالانه زندگی : 111300 دلار (تقریبا 556.5 میلیون تومان)

نیویورک گرانترین شهر های دنیا
نیویورک - امریکا

امتیاز : 87.4

جمعیت : 20.2 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 5%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 39%

1. لندن - هزینه سالانه زندگی : 112800 دلار (تقریبا 564 میلیون تومان)

لندن گرانترین شهر های دنیا
لندن - انگلستان

امتیاز : 87.6

جمعیت : 14.9 میلیون نفر

افزایش میزان جمعیت نسبت به سال گذشته : 2%

میزان افزایش هزینه های زندگی در 5 سال گذشته : 18%


امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید. شما میتوانید نظرات و پیشنهادات خود را از طریق قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید. همراه مجله اینترنتی دلگرم باشید.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter