آخرین مطالب از: گاندی

جملات زیبا پند آموز از گاندی

جملات زیبا پند آموز از گاندی

۱ سال پیش
جملات قصار و بیاد ماندنی از ماهاتما گاندی

جملات قصار و بیاد ماندنی از ماهاتما گاندی

۱ سال پیش
جملات زیبا و فراموش نشدنی از مهاتما گاندی

جملات زیبا و فراموش نشدنی از مهاتما گاندی

۱ سال پیش
۲ اکتبر(۱۰مهرماه) روز تولد گاندی مصادف با روز جهانی بدون خشونت

۲ اکتبر(۱۰مهرماه) روز تولد گاندی مصادف با روز جهانی بدون خشونت

۱ سال پیش
دستگیری سارقان تخریبگر در خیابان گاندی

دستگیری سارقان تخریبگر در خیابان گاندی

۱ سال پیش
(تصاویر) هفتادمین سالگرد قتل گاندی

(تصاویر) هفتادمین سالگرد قتل گاندی

۱ سال پیش
امیرعباس هویدا نخست وزیر همراه با وزیر بازرگانی به دعوت ایندیرا گاندی به هندوستان سفر کردند(1355ش)

امیرعباس هویدا نخست وزیر همراه با وزیر بازرگانی به دعوت ایندیرا گاندی به هندوستان سفر کردند(1355ش)

۶ سال پیش
زادروز گاندی،رهبر بزرگ و بانی استقلال هندوستان (1869م)

زادروز گاندی،رهبر بزرگ و بانی استقلال هندوستان (1869م)

۷ سال پیش
ایندیرا گاندی نخست وزیر هند برای یک دیدار پنج روزه وارد تهران شد(1353ش)

ایندیرا گاندی نخست وزیر هند برای یک دیدار پنج روزه وارد تهران شد(1353ش)

۷ سال پیش