آخرین مطالب از: نیروی دریایی ایران

دریاسالار فرج الله رسائی فرمانده نیروی دریایی ایران به درجه دریابدی (ارتشبدی) رسید(1350ش)

دریاسالار فرج الله رسائی فرمانده نیروی دریایی ایران به درجه دریابدی (ارتشبدی) رسید(1350ش)

۶ سال پیش
دولت عراق پس از اطلاع از پیاده شدن نیروی دریایی ایران در سه جزیره با ایران قطع رابطه کرد(1350ش)

دولت عراق پس از اطلاع از پیاده شدن نیروی دریایی ایران در سه جزیره با ایران قطع رابطه کرد(1350ش)

۶ سال پیش
همزمان با اشغال جزایر سه گانه توسط نیروی دریایی ایران، شعبه بانک صادرات ایران در رأس الخیمه مورد حمله قرار گرفت(1350ش)

همزمان با اشغال جزایر سه گانه توسط نیروی دریایی ایران، شعبه بانک صادرات ایران در رأس الخیمه مورد حمله قرار گرفت(1350ش)

۶ سال پیش
StatCounter