آخرین مطالب از: مصاحبه با محمد رضا گلزار

عصر امروز محمدرضا پهلوی در قسمتی از مصاحبه اش با رادیو فرانسه در مورد وقایع 29 بهمن تبریز اعلام کرد:(1356ش)

عصر امروز محمدرضا پهلوی در قسمتی از مصاحبه اش با رادیو فرانسه در مورد وقایع 29 بهمن تبریز اعلام کرد:(1356ش)

۶ سال پیش
StatCounter