آخرین مطالب از: محمد دهقان

روزنامه طوفان به مديريت محمد فرخي يزدي با كليشه سرخ و سبك طرفداري از طبقه رنجبر و دهقان منتشر شد.(1300 ش)

روزنامه طوفان به مديريت محمد فرخي يزدي با كليشه سرخ و سبك طرفداري از طبقه رنجبر و دهقان منتشر شد.(1300 ش)

۵ سال پیش
StatCounter