آخرین مطالب از: مبتكر روسي

درگذشت ديميتري مَنَدليُف مكتشف نامي روسي و مبتكر جدول تناوبي عناصر (1907م)

درگذشت ديميتري مَنَدليُف مكتشف نامي روسي و مبتكر جدول تناوبي عناصر (1907م)

۶ سال پیش
مرگ الكساندر پاولوف مبتكر روسي و مخترع ضبط صوت (1906م)

مرگ الكساندر پاولوف مبتكر روسي و مخترع ضبط صوت (1906م)

۶ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter