آخرین مطالب از: لیر ترکیه

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار 38درصد افت کرد

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار 38درصد افت کرد

۵ ماه پیش
ارزش لیر ترکیه هم سقوط کرد

ارزش لیر ترکیه هم سقوط کرد

۵ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter