آخرین مطالب از: سازمان نظام پزشکی

گزارشی از مراسم تجلیل از پزشکان و کارکنان سازمان نظام پزشکی

گزارشی از مراسم تجلیل از پزشکان و کارکنان سازمان نظام پزشکی

۳ سال پیش
سازمان نظام پزشکی حادثه اسید پاشی را محکوم کرد

سازمان نظام پزشکی حادثه اسید پاشی را محکوم کرد

۴ سال پیش
بیانیه سازمان نظام پزشکی خطاب به پزشکان

بیانیه سازمان نظام پزشکی خطاب به پزشکان

۴ سال پیش
گزارش سازمان نظام پزشکی به کمیسیون بهداشت

گزارش سازمان نظام پزشکی به کمیسیون بهداشت

۴ سال پیش
سازمان نظام پزشکی جمع پزشک و دندانپزشک را اعلام کرد (1351ش)

سازمان نظام پزشکی جمع پزشک و دندانپزشک را اعلام کرد (1351ش)

۶ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter