آخرین مطالب از: ریاست

ابطال بخشی از مجوز استخدامی معاونت علمی ریاست جمهوری

ابطال بخشی از مجوز استخدامی معاونت علمی ریاست جمهوری

۸ ماه پیش
انتخابات ریاست جمهوری مصر به پایان رسید

انتخابات ریاست جمهوری مصر به پایان رسید

۸ ماه پیش
تصاویر مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

تصاویر مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

۱ سال پیش
تصاویر مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

تصاویر مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

۱ سال پیش
تصاویر انتخابات ریاست جمهوری در رواندا‎

تصاویر انتخابات ریاست جمهوری در رواندا‎

۱ سال پیش
تصاویر مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران

تصاویر مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران

۱ سال پیش
تصاویر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

تصاویر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی

۱ سال پیش
تصاویر اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد به فرهاد رهبر

تصاویر اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد به فرهاد رهبر

۱ سال پیش
تصاویر اهدای حکم ریاست دانشگاه آزاد به فرهاد رهبر

تصاویر اهدای حکم ریاست دانشگاه آزاد به فرهاد رهبر

۱ سال پیش
تصاویر ارائه حکم جدید فرهاد رهبر به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

تصاویر ارائه حکم جدید فرهاد رهبر به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

۱ سال پیش
کاملترین متن قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

کاملترین متن قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

۱ سال پیش
نظامیان انگلیس وارد جنوب ایران شدند و دسته ای به نام تفنگداران جنوب تحت ریاست ژنرال سایکس تشکیل دادند که به نام S.P.R نامیده شد.(1294ش)

نظامیان انگلیس وارد جنوب ایران شدند و دسته ای به نام تفنگداران جنوب تحت ریاست ژنرال سایکس تشکیل دادند که به نام S.P.R نامیده شد.(1294ش)

۳ سال پیش
هیئتی از افسران سوئدی که برای اداره امور نظمیه استخدام شده بودند وارد تهران شدند. ریاست هیئت با کلنل وستداهل است(1291ش)

هیئتی از افسران سوئدی که برای اداره امور نظمیه استخدام شده بودند وارد تهران شدند. ریاست هیئت با کلنل وستداهل است(1291ش)

۳ سال پیش
ناصرالملک با استعفای صمصام السلطنه از ریاست دولت موافقت کرد. (1291ش)

ناصرالملک با استعفای صمصام السلطنه از ریاست دولت موافقت کرد. (1291ش)

۳ سال پیش
بنا به پیشنهاد میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه از طرف محمدعلی شاه فرمان ریاست مدرسه علوم سیاسی و لقب ذکاء الملک برای محمدعلی خان فرزند ارشد ذکاء الملک مرحوم صادر شد(1286ش)

بنا به پیشنهاد میرزا حسن خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه از طرف محمدعلی شاه فرمان ریاست مدرسه علوم سیاسی و لقب ذکاء الملک برای محمدعلی خان فرزند ارشد ذکاء الملک مرحوم صادر شد(1286ش)

۴ سال پیش
در جلسه امروز مجلس شورای ملی مرتضی قلی خان صنیع الدوله داماد مظفرالدین شاه به ریاست مجلس برگزیده شد.(1285ش)

در جلسه امروز مجلس شورای ملی مرتضی قلی خان صنیع الدوله داماد مظفرالدین شاه به ریاست مجلس برگزیده شد.(1285ش)

۴ سال پیش
مرتضی قلی خان صنیع الدوله از ریاست مجلس شورای ملی استعفا داد. (1286ش)

مرتضی قلی خان صنیع الدوله از ریاست مجلس شورای ملی استعفا داد. (1286ش)

۴ سال پیش
جلسه علنی مجلس سنا به ریاست جعفر امامی و با شرکت اکثریت سناتور درباره پیشنهاد دولت مبنی بر برقراری حکومت نظامی در اصفهان تشکیل شد(1357ش)

جلسه علنی مجلس سنا به ریاست جعفر امامی و با شرکت اکثریت سناتور درباره پیشنهاد دولت مبنی بر برقراری حکومت نظامی در اصفهان تشکیل شد(1357ش)

۴ سال پیش
سلطان احمدشاه میرزا حسن خان وثوق الدوله را به ریاست وزرائی برگزید (1295ش)

سلطان احمدشاه میرزا حسن خان وثوق الدوله را به ریاست وزرائی برگزید (1295ش)

۴ سال پیش
سپهسالار تنکابنی از ریاست وزراء برکنار شد (1295ش)

سپهسالار تنکابنی از ریاست وزراء برکنار شد (1295ش)

۴ سال پیش
رابطه نامشروع اوباما ریاست جمهوری آمریکا

رابطه نامشروع اوباما ریاست جمهوری آمریکا

۴ سال پیش
سناتور سپهبد جهانبانی به ریاست سنّی مجلس سنا و سرلشکر همایونی به ریاست سنّی مجل شورای ملی انتخاب شدند(1350ش)

سناتور سپهبد جهانبانی به ریاست سنّی مجلس سنا و سرلشکر همایونی به ریاست سنّی مجل شورای ملی انتخاب شدند(1350ش)

۵ سال پیش
دکتر فرهنگ مهر رئیس شرکت بیمه به ریاست دانشگاه شیراز منصوب شد(1350ش)

دکتر فرهنگ مهر رئیس شرکت بیمه به ریاست دانشگاه شیراز منصوب شد(1350ش)

۵ سال پیش
در انتخابات مجلس سنا، دکتر محمد سجادی نایب رئیس اول به ریاست مجلس سنا انتخاب شد(1357ش)

در انتخابات مجلس سنا، دکتر محمد سجادی نایب رئیس اول به ریاست مجلس سنا انتخاب شد(1357ش)

۵ سال پیش
بنا به پیشنهاد عضدالملک نایب السلطنه و تصویب مجلس شورای ملی میرزا حسن خان مستوفی الممالک به ریاست وزرائی منصوب شد(1289ش)

بنا به پیشنهاد عضدالملک نایب السلطنه و تصویب مجلس شورای ملی میرزا حسن خان مستوفی الممالک به ریاست وزرائی منصوب شد(1289ش)

۵ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter