آخرین مطالب از: رانش زمین

جزئیات محو شدن روستای آبیدک بر اثر رانش زمین

جزئیات محو شدن روستای آبیدک بر اثر رانش زمین

۵ ماه پیش
تصاویر رانش زمین در سیرالئون‎

تصاویر رانش زمین در سیرالئون‎

۲ سال پیش
StatCounter