آخرین مطالب از: دانشمند هاوکینگ

کلیپ زندگی نامه استیون هاوکینگ دانشمند نابغه جهان

کلیپ زندگی نامه استیون هاوکینگ دانشمند نابغه جهان

۲ ماه پیش
استیفن هاوکینگ پرآوازه ترین دانشمند دهه آخر قرن بیستم

استیفن هاوکینگ پرآوازه ترین دانشمند دهه آخر قرن بیستم

۶ سال پیش