آخرین مطالب از: حقوق 98 بازنشستگان

آخرین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸

آخرین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹۸

۶ ماه پیش
زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

زمان واریز افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

۷ ماه پیش
میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در سال ۹۸ نهایی شد

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در سال ۹۸ نهایی شد

۷ ماه پیش
میزان حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۸ قطعی شد

میزان حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۸ قطعی شد

۹ ماه پیش
افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران در سال ۹۸

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران در سال ۹۸

۱ سال پیش
زمان پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان

زمان پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان

۴ سال پیش
پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از ۶ اردیبهشت/حداقل حقوق ۷۰۷ هزار تومان

پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از ۶ اردیبهشت/حداقل حقوق ۷۰۷ هزار تومان

۴ سال پیش