آخرین مطالب از: بزرگترین سد و نیروگاه جهان

بزرگترین نیروگاه گازی جهانی در شهر ری آغاز به کار کرد. (1357ش)

بزرگترین نیروگاه گازی جهانی در شهر ری آغاز به کار کرد. (1357ش)

۶ سال پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter