آخرین مطالب از: انگلیسی

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف G

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف G

۲۲ ساعت پیش
آموزش حرف F با شعرهای انگلیسی به کودکان

آموزش حرف F با شعرهای انگلیسی به کودکان

۱ روز پیش
انیمیشن مهندسین قسمت ۳ با زبان انگلیسی

انیمیشن مهندسین قسمت ۳ با زبان انگلیسی

۴ روز پیش
چگونه مهارت مکالمه زبان انگلیسی را تقویت کنیم؟

چگونه مهارت مکالمه زبان انگلیسی را تقویت کنیم؟

۵ روز پیش
آموزش رنگ قرمز با شعر های انگلیسی به کودکان

آموزش رنگ قرمز با شعر های انگلیسی به کودکان

۱ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف D

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف D

۱ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

۱ هفته پیش
۵۰ جمله پرکاربرد در زبان انگلیسی

۵۰ جمله پرکاربرد در زبان انگلیسی

۱ هفته پیش
کارتون جرج کنجکاو قسمت ۵ با زبان انگلیسی

کارتون جرج کنجکاو قسمت ۵ با زبان انگلیسی

۲ هفته پیش
انیمیشن جورج کنجکاو قسمت ۴ با زبان انگلیسی (ویژه دبستانی ها)

انیمیشن جورج کنجکاو قسمت ۴ با زبان انگلیسی (ویژه دبستانی ها)

۲ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف C

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف C

۲ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف B

آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف B

۲ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف A

آموزش الفبای انگلیسی با شعر به کودکان این قسمت حرف A

۳ هفته پیش
آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف V

آموزش الفبای انگلیسی به کودکان این قسمت حرف V

۳ هفته پیش
انیمیشن جورج کنجکاو قسمت سوم با زبان انگلیسی (ویژه دبستانی ها)

انیمیشن جورج کنجکاو قسمت سوم با زبان انگلیسی (ویژه دبستانی ها)

۳ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

۳ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

۳ هفته پیش