آخرین مطالب از: استاد و دانشجو

شوخی ناشایست دانشجوی دختر با استاد

شوخی ناشایست دانشجوی دختر با استاد

۵ سال پیش
در پی حمله گارد به دانشکده پلی تکنیک و مجروح شدن عده ای از دانشجویان و اساتید و اعتصاب استادان از رفتن به کلاس،(1356ش)

در پی حمله گارد به دانشکده پلی تکنیک و مجروح شدن عده ای از دانشجویان و اساتید و اعتصاب استادان از رفتن به کلاس،(1356ش)

۶ سال پیش
در پی حمله مأموران گارد به دانشجویان دانشکده پلی تکنیک (امیرکبیر) و مجروح شدن عده ای ازآنان به همراه چند تن از اساتید، استادان این دانشگاه دست به تحصن زدند و در اعتراض به این اقدام گارد، از رفتن به کلاس خودداری کردند.(1356ش)

در پی حمله مأموران گارد به دانشجویان دانشکده پلی تکنیک (امیرکبیر) و مجروح شدن عده ای ازآنان به همراه چند تن از اساتید، استادان این دانشگاه دست به تحصن زدند و در اعتراض به این اقدام گارد، از رفتن به کلاس خودداری کردند.(1356ش)

۶ سال پیش
آغاز هفته همبستگي بين دانشجويان و استادان دانشگاه‏ ها (1357 ش)

آغاز هفته همبستگي بين دانشجويان و استادان دانشگاه‏ ها (1357 ش)

۶ سال پیش
StatCounter