آخرین مطالب از: اختلاس

اختلاس چیست و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

اختلاس چیست و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۴ ماه پیش
ماجرای اختلاس میلیاردی در آموزش و پرورش

ماجرای اختلاس میلیاردی در آموزش و پرورش

۴ ماه پیش
صحبتهای مرجان آل آقا در مورد ماجرای اختلاس پتروشیمی

صحبتهای مرجان آل آقا در مورد ماجرای اختلاس پتروشیمی

۵ ماه پیش
جزئیات اختلاس ۳ میلیاردی بانک کشاورزی بیرجند

جزئیات اختلاس ۳ میلیاردی بانک کشاورزی بیرجند

۶ ماه پیش
ماجرای پرونده اختلاس بزرگ پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلامی

ماجرای پرونده اختلاس بزرگ پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلامی

۶ ماه پیش
محمودرضا خاوری : آیا این ابر اختلاسگر کشته شده است ؟

محمودرضا خاوری : آیا این ابر اختلاسگر کشته شده است ؟

۷ ماه پیش
بخشش بابک زنجانی در صورت پرداخت وجوه اختلاسی !؟

بخشش بابک زنجانی در صورت پرداخت وجوه اختلاسی !؟

۸ ماه پیش
باقری درمنی ، طی ۳ ماه کل مبالغ اختلاسی را برمیگرداند

باقری درمنی ، طی ۳ ماه کل مبالغ اختلاسی را برمیگرداند

۹ ماه پیش
عدد و رقم اختلاس سلطان قیر چقدر است ؟

عدد و رقم اختلاس سلطان قیر چقدر است ؟

۹ ماه پیش
ماجرای اختلاس میلیاردی یک کارمند زن در شیراز

ماجرای اختلاس میلیاردی یک کارمند زن در شیراز

۱۰ ماه پیش
دستگیری رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی به جرم اختلاس

دستگیری رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان شمالی به جرم اختلاس

۱۰ ماه پیش
آیا اختلاسی دیگر رخ داده است؟ گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی!!!

آیا اختلاسی دیگر رخ داده است؟ گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی!!!

۱ سال پیش
بابک زنجانی وجوه اختلاس شده را بازمیگرداند

بابک زنجانی وجوه اختلاس شده را بازمیگرداند

۱ سال پیش
ارتشبد طوفانیان ضمن تأیید خرید 7 آواکس از آمریکا، پیرامون اختلاس در خرید اسلحه را تکذیب کرد(1356ش)

ارتشبد طوفانیان ضمن تأیید خرید 7 آواکس از آمریکا، پیرامون اختلاس در خرید اسلحه را تکذیب کرد(1356ش)

۶ سال پیش
StatCounter