آخرین مطالب از: ابوبکر بغدادی

واکنش کرملین به ویدیوی منتشر شده از ابوبکر بغدادی

واکنش کرملین به ویدیوی منتشر شده از ابوبکر بغدادی

۴ ماه پیش
آیا ابوبکر بغدادی در سوریه به هلاکت رسیده؟؟؟

آیا ابوبکر بغدادی در سوریه به هلاکت رسیده؟؟؟

۱ سال پیش
StatCounter