آخرین مطالب از: آموزش زبان

آموزش تندخوانی به روش (Paul Nowak) با زبان فارسی

آموزش تندخوانی به روش (Paul Nowak) با زبان فارسی

۱ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

آموزش زبان انگلیسی : جملات ضروری مکالمه در فرودگاه

۱ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

آموزش زبان انگلیسی : آموزش گرامر tag questions

۳ هفته پیش
آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

آموزش زبان انگلیسی : آشنایی با سه کلمه quit, quite, quiet

۳ هفته پیش
آموزش html۵ و css۳ با زبان ساده جلسه دوم

آموزش html۵ و css۳ با زبان ساده جلسه دوم

۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی : در جواب thank you چی بگیم ؟

آموزش زبان انگلیسی : در جواب thank you چی بگیم ؟

۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo (قایم باشک)

آموزش زبان انگلیسی به کودکان با شعرهای Boo Boo (قایم باشک)

۱ ماه پیش
آموزش آسان بازی سودوکو (زبان اصلی)

آموزش آسان بازی سودوکو (زبان اصلی)

۱ ماه پیش